Home

Mijlpaal

Duizendste inschrijving in het Lerarenopleidersregister

Op 11 september 2017 is de 1.000ste lerarenopleider ingeschreven in het Beroepsregister! Een mijlpaal waar we bij het BRLO bijzonder trots op zijn. De registraties betroffen een groep van vier lerarenopleiders van een traject bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) die gelijktijdig zijn geregistreerd. Daarom zetten we graag de hele groep in het zonnetje. Het zijn:

  • Ellen van den Boomen
  • Astrid van Dael
  • Harry Stokhof
  • Theo van Zon

Alle vier van harte gefeliciteerd! Een feestelijke uitreiking van de registratiecertificaten volgt. En het BRLO? Dat groeit door. We gaan nu op naar de 1.500! Lees verder op de BRLO website

 

 

 

Cross-overs in werk en opleiding van leraren

UITNODIGING VOOR INHOUDELIJKE CONGRESBIJDRAGEN
Op maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018 zijn betrokkenen van de Educatieve Agenda Limburg gastheer van het jaarlijkse VELON Congres. Tijdens het congres in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond zullen zo’n 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen kennis delen en elkaar inspireren door middel van workshops, keynotes, informele ontmoetingen en interactieve sessies.

De initiatiefnemers van dit tweedaagse congres hebben gekozen voor het thema ‘cross-overs in werk en opleiding van leraren’, dat inhoud krijgt middels de volgende begrippen: co-creatie, inspiratie, overbruggen, transformeren, coördineren, innoveren en onderzoeken.

De congrescommissie nodigt u van harte uit om een actieve bijdrage aan het VELON Congres 2018 te leveren. Tot en met 1 november 2017 kunt u binnen een viertal programmalijnen voorstellen indienen:

  1. Cross-overs in leeromgevingen
  2. Cross-overs in (vak)didactiek en (vak)inhoud
  3. Cross-overs in curriculum en opleidingsdidactiek
  4. Cross-overs in onderzoek voor, door en met leraren en lerarenopleiders

 

 

Lees hier verder.

 

Meer ambitie in de lerarenopleidingen

Begin september is het essay ‘Meer ambitie in de lerarenopleidingen’ van lector Frans de Vijlder verschenen. Hij stelt dat meer innovatiekracht bij de lerarenopleidingen cruciaal is voor de opleiding van toekomstige onderwijsprofessionals. Het doel van het essay is om de landelijke discussie over het nieuwe leraarschap een extra impuls te geven.

De grote en deels onzekere veranderingen die het onderwijs te wachten staan confronteren de beroepsgroep leraren met belangrijke uitdagingen. Frans de Vijlder, lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties, ziet een centrale rol voor de lerarenopleidingen in de ontwikkeling van een toekomstbestendige onderwijsprofessional.

In het essay legt De Vijlder de nadruk op de volgende drie kernelementen: De nieuwe onderwijsprofessional als een ontwerpopgave, De lerarenopleidingen als spil in innovatie en kenniscirculatie en tot slot Diversiteit.

Het essay is gebaseerd op de resultaten van drie werkconferenties, waarvan een over kenniscirculatie in samenwerking met en inhoudelijke inbreng vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek is georganiseerd.

Vereniging van Lerarenopleiders