Home

Word nu lid van de VELON en ontvang het boek
‘Weten wat werkt’ gratis!

In ‘Weten wat werkt’ heeft Douwe Beijaard samen met collega’s al het onderwijskundig onderzoek verzameld dat jou als lerarenopleider helpt om aanstaande leraren voor te bereiden op hun toekomstig beroep.

VELON biedt het boek als cadeautje aan aan nieuwe leden. Meld je aan via de gele knop rechts.

Lees hier meer over deze actie.

Keynotes Congres voor Lerarenopleiders bekend

Het thema ‘Opleiden voor Diversiteit en Verbinding’ wordt via vier keynotes uitgewerkt. Na de centrale keynote op donderdag door Karen Hammerness (Director of Educational Research and Evaluation aan het American Museum of Natural History in New York, expert op het terrein van diversiteit en urban vraagstukken en de vertaling daarvan naar lerarenopleidingen), worden de drie subthema’s uitgewerkt in parallel keynotes:

  • Socialisatie en persoonsvorming in een diverse samenleving: Cok Bakker (lector Normatieve Professionaliteit aan de HU en hoogleraar Didactiek van de levensbeschouwelijke vorming aan de UU)
  • Denken over curriculum en didactiek: Tine Béneker (vakdidacticus aardrijkskunde aan de Universiteit Utrecht), en
  • Vernieuwing van het beroep van leraar en lerarenopleider: Graham Donalson (hoogleraar aan de University of Glasgow en onafhankelijk overheidsadviseur ten aanzien van lerarenopleidingen in Schotland en Ierland)

 

Vereniging van Lerarenopleiders