Home

Actie ‘Weten wat werkt’ loopt tot 1 april

In ‘Weten wat werkt’ heeft Douwe Beijaard samen met collega’s al het onderwijskundig onderzoek verzameld dat jou als lerarenopleider helpt om aanstaande leraren voor te bereiden op hun toekomstig beroep.

VELON biedt het boek als cadeautje aan aan nieuwe leden. Meld je aan via de gele knop rechts.

Lees hier meer over deze actie.

Succesvol Congres voor Lerarenopleiders

Zo’n 700 lerarenopleiders namen deel aan het Congres voor Lerarenopleiders, dat op donderdag 16 en vrijdag 17 maart gehouden werd in Amsterdam.

Het thema ‘Opleiden voor Diversiteit en Verbinding’ werd door de verschillende keynotesprekers belicht. Zo ging Karen Hammerness (Directeur Onderwijskundig Onderzoek en Evaluatie, American Museum of Natural History) in op de vraag hoe we docenten voor kunnen bereiden op het lesgeven in alle contexten en aan alle studenten, terwijl ze tegelijkertijd voorbereid moeten zijn op het lesgeven in een specifieke context.

De TEDlike talks en ook de sessies binnen de verschillende zichtlijnen werden goed bezocht.

Miranda Timmermans, voorzitter van VELON, presenteerde de ambitie die VELON heeft zich sterker te profileren als een vereniging die staat voor de kwaliteit van de individuele lerarenopleider en van de beroepsgroep.

Kennisbasis katern 3 gepresenteerd!

Het derde katern van de kennisbasis voor lerarenopleiders: ‘Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleiding’ is tijdens het Congres voor Lerarenopleiders gepresenteerd. Leden van VELON die niet bij het Congres aanwezig waren, krijgen een exemplaar thuisgestuurd.

Onder redactie van Gerda Geerdink en Ietje Pauw hebben ruim 50 collega’s een bijdrage geleverd aan dit katern. Zij gaan in op de vakinhoud en –didactiek die op de verschillende lerarenopleidingen aan bod komen, de dilemma’s die daarbij spelen, en de manier waarop lerarenopleiders ervoor zorgen dat ze op de hoogte blijven van vakinhoud en –didactiek.

Het bijzondere aan dit katern is dat het informatie bevat over bijna álle lerarenopleidingen. Zo worden inhoud en didactiek van de verschillende vakken op de Pabo beschreven, evenals die van alle lerarenopleidingen die voor het eerste en/of tweedegraadsveld opleiden en van de ongegradeerde opleidingen voor de kunsten en het bewegingsonderwijs. De auteurs hopen dat het derde katern een informatie- en inspiratiebron is voor de individuele opleider en secties stof biedt tot discussie.

Prijsuitreiking beste artikel Tijdschrift voor Lerarenopleiders

De prijs voor het beste artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2016 is uitgereikt.

De eerste prijs is gegaan naar een grote groep auteurs: Hanne Tack en Ruben Vanderlinde met hun artikel De Masterclass ‘Lerarenopleiders Onderzoeksvaardig’, in combinatie met de praktijkbijdragen van:  Sophie Vyncke (Gewoon leraar of toch leraar van leraren?!), Jan Strybol en Joke Janssens (Een praktijkonderzoek naar één-op-één communicatie met leerlingen), Joke Hurtekant en Joris Pauwels (Balanceren tussen spanningsvelden), Hilde Meysman en Griet Mathieu (Ontwikkelen van onderzoeksculturen in de lerarenopleidingen).

De tweede prijs werd uitgereikt aan Vincent Klabbers voor zijn artikel Beeldbegeleiding als opleidingsdidactiek.

De derde prijs was voor Judith Stappers en Bob Koster met hun artikel Intervisiebijeenkomsten op de werkplek: een meerwaarde voor de professionele identiteit?

Tijdens het Congres voor Lerarenopleiders in Amsterdam overhandigde hoofdredacteur Gerda Geerdink namens de jury een oorkonde en een boekenbon aan de winnaars.

Van harte gefeliciteerd!

Voor in de agenda

De VELON Studiedag 2017 wordt gehouden op vrijdag 10 november bij de Saxion Pabo’s in Deventer. Meer informatie volgt t.z.t.

Het Congres voor Lerarenopleiders 2018 wordt op maandag 12 en dinsdag 13 maart gehouden in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond. Het wordt georganiseerd door de hoger onderwijs partners van de Educatieve Agenda Limburg: De Nieuwste Pabo, een joint venture van Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool, Fontys Lerarenopleiding Sittard, het Welten Instituut van de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht.

Vereniging van Lerarenopleiders