Home

Gezocht: Beginnende lerarenopleiders

VELON wil het komende studiejaar de themagroep ‘Beginnende Lerarenopleiders’ (her)oprichten. VELON moedigt leden met interesse voor een bepaald thema aan zich te verenigen in een themagroep. De themagroep ‘Beginnende lerarenopleiders’ is bedoeld voor collega’s die maximaal 5 jaar werkzaam zijn als lerarenopleider.

De themagroep is in oprichting, VELON wil in contact komen met potentiële leden. Lid worden betekent dat je één à twee keer per jaar bij elkaar komt om kennis en expertise uit te wisselen. Daarnaast organiseer je met elkaar een workshop op de jaarlijkse studiedag van VELON. Afhankelijk van de behoeften kan de themagroep ook andere activiteiten ontwikkelen.

Daarnaast is VELON op zoek naar input over de inhoud van de themagroep. Ben je tot 5 jaar werkzaam als lerarenopleider? Dan willen wij je vragen om 5 à 10 minuten de tijd te nemen om deze enquête in te vullen. Dit kan tot 11 september 2017.

Mocht je wel ideeën hebben maar geen actieve rol willen spelen in de themagroep, dan zijn suggesties voor eventuele leden, input over de behoeften van startende lerarenopleiders en ideeën voor activiteiten natuurlijk welkom! Klik hier om je suggestie(s) op te schrijven en in te sturen zonder aan de enquête deel te nemen.

Alvast bedankt!

Evelien van Geffen, namens VELON coördinator themagroep Beginnende Lerarenopleiders.

Schrijf je in voor de Studiedag

Het is mogelijk je hier in te schrijven voor de VELON Studiedag.

De Studiedag wordt op vrijdag 10 november 2017 gehouden bij de Saxion Pabo’s in Deventer, van 9.30 uur tot 17 uur. Het thema van de Studiedag is: “Professionele Netwerken kennisontwikkeling & kennisdeling”. Naast diverse workshops worden er keynotes gehouden door dr. Ellen van den Berg en dr. Miranda Timmermans. Deelname aan de Studiedag is gratis voor leden van VELON, niet-leden betalen € 75,-.

De Studiedag wordt jaarlijks door VELON georganiseerd en is een belangrijke ontmoetingsplek voor (beginnende) lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en opleidingsscholen.

Save the date!

VELON Congres 2018,
Cross-overs in werk en opleiding van leraren

Datum:                12 & 13 maart 2018

Locatie:               TheaterHotel De Oranjerie – Roermond

Organisatie:       Fontys Lerarenopleiding Sittard / de Nieuwste Pabo Sittard (Fontys  Hogescholen en Zuyd Hogeschool) /
Open Universiteit / Universiteit Maastricht

Ondersteuning: Leids Congres Bureau

Leden kiezen voor Ledenraad

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 mei jl. hebben de aanwezige leden ingestemd met het voorstel te gaan werken met een ledenraad. Ook zijn 18 leden benoemd als lid van de eerste ledenraad van VELON.

De ledenraad vervangt de Algemene Ledenvergadering. Met een ledenraad die actief meedenkt met het beleid van de vereniging, verwacht het bestuur de verbinding met de leden te versterken.

De ledenraad krijgt een aantal formele taken, zoals instemmen met de benoeming van bestuursleden, het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening en instemmen met het beleidsplan en het jaarverslag. Daarnaast vraagt het bestuur de ledenraad mee te denken met de thema’s zoals genoemd in het beleidsplan.

De ledenraad van VELON bestaat uit minimaal 15 leden en komt minstens twee keer per jaar bijeen. De leden van de ledenraad worden gekozen door de leden van de vereniging voor een periode van drie jaar. Voor de eerste ledenraad is een oproep gedaan aan de leden om zich te aan te melden. Het bestuur heeft vervolgens 18 leden voorgedragen.

Het overzicht van leden van de ledenraad vind je hier.

Via de website en de nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gehouden van vergaderingen van de ledenraad. Bij vragen kun je gebruik maken van het contactformulier voor vragen aan het bestuur.

 

Vereniging van Lerarenopleiders