Een opleiding vol innovatie: een leerlijn onderzoekend handelen

Kaat Verhaeghe, Bert Wastijn & Geert De Raedemaeker
Erasmushogeschool Brussel

Lerarenopleidingen kunnen hun studenten niet alles bijbrengen wat ze later in de complexe onderwijspraktijk nodig hebben. Een snel veranderende samenleving wordt het toneel waarop leerkrachten spelen. Deze samenleving wordt weerspiegeld door een groeiende kenniseconomie, boeiende uitdagingen, digitale werelden, een  veranderend kindbeeld… Dit vraagt een basishouding die niet als vanzelfsprekend kan worden aangenomen. Onderzoek naar innovatie is cruciaal voor deze professional om zicht te krijgen op de praktijk en die blijvend te vernieuwen. De recente opleiding  Pedagogie van het jonge kind (PJK) aan de Erasmushogeschool kiest daarom resoluut voor een leerlijn onderzoekend handelen die innovatie in de praktijk centraal zet door praktijkgericht onderzoek met studenten, werkveld en docenten te realiseren. Het artikel vertrekt vanuit de context van de lerarenopleidingen en de opleiding PJK binnen het departement Onderwijs en Pedagogie aan Erasmushogeschool Brussel. Daarna komt de leerlijn Ontwikkelen door Onderzoeken binnen de opleiding PJK aan bod en wordt beschreven hoe deze leerlijn opgesplitst over drie deeltrajecten heen, de student aanzet tot mini-onderzoeken en een praktijkgerichte en innoverende bachelorproef samen met het werkveld. Hierbij gaat de aandacht zowel uit naar de  expliciete inbedding als de impliciete verankering binnen de opleiding. Ook de vertaling van de leerlijn naar de lerarenopleidingen komt aan bod.
Tot slot wordt het praktijkvoorbeeld afgesloten met enkele kritische reflecties. Deze hebben als doel de onderzoekende praktijk in hogescholen in vraag te stellen. Ze willen inspireren, sterktes tonen en de valkuilen aanraken. Deze vragen vormen het einde, maar ook een nieuw begin van de innovatiecyclus.

Naar artikel