Ervaringen uit de bètalerarenopleiding: leren differentiëren vanuit onderwijskunde en schoolvak

Gonny Schellings & Lesley de Putter
TU Eindhoven Lerarenopleiding: Eindhoven School of Education

Deze bijdrage betreft een praktijkvoorbeeld vanuit een bètalerarenopleiding waar een vakdidacticus en een algemeen onderwijskundige een koppeling maken tussen het vak onderwijskunde en het schoolvak aan de hand van een toepassingsopdracht over differentiëren. Met behulp van het leerstijlen model van Kolb worden bachelorstudenten gevraagd na te denken over een lesopzet. Hoewel de uitwerkingen van de lesopzetten sterk verschilden, waren er ook veel overeenkomsten te zien. De studenten gaven aan het moeilijk te vinden om lesstof op andere manieren uit te leggen, maar door de opdracht zien ze wel mogelijkheden. Bovendien wordt voor de studenten het vak onderwijskunde relevanter door onderwijskundige onderwerpen sterk aan het schoolvak te koppelen. Een volgende stap kan zijn om onderwijskunde en vakdidactiek verder in elkaar te schuiven.

Naar artikel