“Goed gedaan, maar kan nog beter…”

Monica Koster, Tekster
Eric Besselink & Eline Seinhorst, Iselinge Hogeschool Doetinchem

Ondertitel: Het ontwikkelingsgericht en betrouwbaar beoordelen van leerlingteksten

Veel basisschoolleraren worstelen met de vraag hoe ze teksten van leerlingen betrouwbaar kunnen beoordelen. In de praktijk blijken de oordelen van verschillende beoordelaars over dezelfde teksten onderling behoorlijk te verschillen, wat een onwenselijke situatie is. In dit artikel bespreken we verschillende manieren om tot beoordeling van teksten te komen (holistisch en analytisch) en laten we zien dat aan beide beoordelingswijzen ernstige bezwaren kleven. In dit onderzoek is daarom gekeken of een andere oplossing, namelijk het gebruik van beoordelingsschalen met ankerteksten, voor leraren een bruikbaar alternatief is voor het effectief en betrouwbaar beoordelen van teksten van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 5 t/m 8, 3de t/m 6de leerjaar). We bespreken de procedure die we hebben gevolgd om tot beoordelingsschalen te komen en de voor- en nadelen van het werken met de schalen. We verkennen hoe bruikbaar de ontwikkelde beoordelingsschalen zijn voor basisschoolleraren en hoe haalbaar het zelf ontwikkelen van beoordelingsschalen is. De in dit onderzoek ontwikkelde schalen kunnen bijdragen aan beter schrijfonderwijs: leraren die met de schalen werken, leren welke aspecten van de tekst in het bijzonder bijdragen aan tekst-kwaliteit. Hierdoor hebben zij een beter inzicht in de schrijf-prestaties van hun leerlingen, wat aanknopingspunten biedt voor betere schrijfinstructie en gerichtere feedback op de teksten van hun leerlingen. Omdat de schalen te gebruiken zijn in verschillende leerjaren, is het tevens mogelijk om de ontwikkeling van schrijf-vaardigheid van leerlingen systematisch te volgen.

Naar artikel