Hoe leren leidende lerarenopleiders?

Jurriƫn Dengerink & Anja Swennen
Vrije Universiteit Amsterdam

Ondertitel: Expertiseontwikkeling in een projectgroep die leiding geeft aan een complex regionaal onderwijsinnovatieproject

Lerarenopleiders participeren naast hun onderwijstaak regelmatig in onderwijsinnovatie- projecten. Dit artikel gaat over de expertiseontwikkeling van lerarenopleiders uit scholen en lerarenopleidingen in een projectgroep van een grootschalig regionaal project, gericht op het ontwerpen en implementeren van inductiearrangementen. Welke expertise ontwikkelden ze en hoe ontwikkelden zij die individueel en gezamenlijk? Daarbij is ook onder-zocht of de projectgroep kenmerken van een professionele leergemeenschap kreeg. Het artikel besluit met een paragraaf over de praktische relevantie van dit onderzoek voor het individueel en gezamenlijk leren in en het welslagen van complexe onderwijsinnovatieprojecten.

Naar artikel