‘Je moet op dat moment reageren en je weet nooit of je het juiste doet’

Wouter Pols, Hogeschool Rotterdam

Ondertitel: Pedagogiek in het middelbaar beroepsonderwijs

Dit artikel doet verslag van een fenomenologisch georiënteerd onderzoek naar het pedagogisch denken van mbo-leraren. Het besteedt eerst aandacht aan de fenome-nologische uitgangspunten van het onderzoek. Vervolgens beschrijft het de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek. Het onderzoek laat zien dat binnen het pedagogische denken van mbo-leraren een aantal thema’s terugkomen: de houding van de leraar, een aantal deugden, de opdracht waarvoor de leraar staat, zijn onderzoekende kijk, het belang van de relatie en ten slotte de handelingsvorm die de leraar vanuit zijn houding, de opdracht waarvoor hij staat en de relatie met zijn studenten in praktijk brengt. Het artikel sluit af met een korte reflectie over de relevatie van fenomenologisch onderzoek voor de professionalisering van leraren.

Naar artikel