Beeldbegeleiding als opleidingsdidactiek

Vincent Klabbers, Hogeschool De Kempel, Helmond

In dit artikel wordt de inrichting beschreven van een keuzetraject rekenen-wiskunde voor vierdejaars pabo-studenten. Nieuw hierin is het gebruik van de methodiek beeld-begeleiding. De bedoeling hiervan is om de koppeling tussen theorie en praktijk te versterken en om het eigenaarschap van studenten over hun eigen leerproces te vergroten. Dit artikel geeft een indruk van de wijze waarop beeldbegeleiding kan dienen als opleidingsdidactiek.
Hoewel dit project is uitgevoerd in de context van het rekenen-wiskundeonderwijs, zijn de uitkomsten ook relevant voor het onderwijs in andere vakken. Op basis van de eerste evaluaties onder studenten en de docent heeft Hogeschool de Kempel besloten om beeldbegeleiding als opleidingsdidactiek grootschaliger in het opleidingscurriculum in te zetten.

Naar artikel