Beste artikel 2016

De prijs voor het beste artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2016 is uitgereikt.

De eerste prijs is gegaan naar een grote groep auteurs: Hanne Tack en Ruben Vanderlinde met hun artikel De Masterclass ‘Lerarenopleiders Onderzoeksvaardig’, in combinatie met de praktijkbijdragen van:  Sophie Vyncke (Gewoon leraar of toch leraar van leraren?!), Jan Strybol en Joke Janssens (Een praktijkonderzoek naar één-op-één communicatie met leerlingen), Joke Hurtekant en Joris Pauwels (Balanceren tussen spanningsvelden), Hilde Meysman en Griet Mathieu (Ontwikkelen van onderzoeksculturen in de lerarenopleidingen).

De tweede prijs werd uitgereikt aan Vincent Klabbers voor zijn artikel Beeldbegeleiding als opleidingsdidactiek.

De derde prijs was voor Judith Stappers en Bob Koster met hun artikel Intervisiebijeenkomsten op de werkplek: een meerwaarde voor de professionele identiteit?

Tijdens het Congres voor Lerarenopleiders in Amsterdam overhandigde hoofdredacteur Gerda Geerdink namens de jury een oorkonde en een boekenbon aan de winnaars.

Van harte gefeliciteerd!