Genredidactiek tweedegraads lerarenopleiding Geschiedenis

Terence Honing, Hans Bulthuis, Toos Kruithof & Annemarie Speetjens,
Hogeschool van Amsterdam

Een goede taal- en schrijfvaardigheid is voor docenten in opleiding voor zowel hun studie als voor hun beroepsuitvoering van essentieel belang. Om de taal- en schrijfvaardigheid van de studenten te bevorderen, volgen de studenten aan de geschiedenisopleiding van de HvA in hun eerste jaar een werkcollege ‘schrijven’ waarin geoefend wordt met het schrijven van een samenvatting en beschouwing. Twijfel over de effectiviteit van deze werkcolleges heeft geleid tot het uitproberen van een nieuwe methodiek: de genredidactiek. Vier van de acht docenten, betrokken bij deze colleges, hebben geëxperimenteerd met deze schrijfdidactiek.
Onderstaand artikel vormt de verslaglegging van deze methodiek en de evaluatie ervan.
Na een korte verkenning van het belang van schrijven voor leraren in opleiding wordt de genredidactiek en de onderliggende systemisch-functionele grammatica aan de hand van een literatuuronderzoek besproken en toegelicht met een voorbeeld van het gebruikte materiaal.
De evaluatie van de werkcolleges waarin de genredidactiek is toegepast vond plaats met behulp van enquêtes onder studenten, een mondelinge evaluatie van de deelnemende docenten en een vergelijking van de kwaliteit van de eindproducten van de werkcolleges.
Op basis van de evaluatie wordt de toepasbaarheid van de genredidactiek in de conclusie besproken.

Naar artikel