Het veranderen van de cesuur voor de instaptoets rekenen-wiskunde

Ronald Keijzer, iPabo Amsterdam

Studenten aan de Nederlandse lerarenopleiding basisonderwijs leggen in het derde studie-jaar de zgn. kennisbasistoets rekenen-wiskunde af. Omdat studenten met een geringe rekenvaardigheid weinig kans maken deze toets voldoende te scoren, koos de iPabo er
in het studiejaar 2013-2014 voor om de cesuur van de instaptoets rekenen-wiskunde (de zgn. Wiscattoets) te verhogen. Deze cesuurverhoging leidde tot tal van ontwikkelingen binnen het instituut. Om die in beeld te brengen is het spinnenwebmodel van Thijs en Van den Akker (2009) gebruikt. Dit model laat zien dat een verandering in het curriculum op één aspect, in dit geval de cesuurverhoging van een toets, veranderingen op andere aspecten teweeg brengt.

Naar artikel