Ik lees totaal niet graag boeken…

Deeviet Caelen, Magda Mommaerts, Iris Vansteelandt & Ingeborg Landuyt
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Volledige titel:
“Ik lees totaal niet graag boeken… Ik luister liever naar audiobooks in de auto”, Hoe staat het met de leesattitude van studenten in de lerarenopleiding?

Uit het PISA-onderzoek van 2009 is duidelijk geworden dat het niet goed zit met de leesattitude van Vlaamse en Nederlandse jongeren: in vergelijking met andere landen kunnen ze wel goed lezen, maar doen ze het niet graag. Ondertussen zit de generatie die toen bevraagd werd op de hogeschoolbanken en volgen sommigen onder hen nu de lerarenopleiding. Als leraren in opleiding geen positieve houding tegenover lezen zouden hebben, hoe kunnen zij die motivatie dan bewerkstelligen bij hun toekomstige leerlingen? Deze bezorgdheid vormde de aanleiding voor een onderzoek waarin we ons afvroegen hoe het vandaag zit met de leesattitude van de leerkrachten van morgen.
Dit artikel beschrijft het kwalitatieve luik van het onderzoek, waarin we vooral de studenten zelf aan het woord laten over wat zij vinden van lezen. We stellen daarbij vast dat de studenten het begrip lezen ruimer interpreteren dan louter het individueel verwerken van literaire romans op papier. Hun houding tegenover lezen is beïnvloed door omgevingsfactoren zoals schoolervaringen, hun thuissituatie en peers, maar niet op een eenduidige manier: ook hun persoonlijkheid en hun zelf ingeschatte leesvaardigheid blijken een rol te spelen bij hun overtuigingen over lezen. In functie van hun latere beroep lezen ze vooral functioneel-pragmatisch om hun professionele taak te kunnen uitvoeren of om hun leerlingen tot lezen aan te zetten. De uitspraken van studenten in dit artikel kunnen lerarenopleiders inzicht geven in hoe studenten hun leesopdrachten ervaren en hen tevens helpen bij het maken van keuzes voor hun leesopdrachten.

Naar artikel