Internationaal benchmarken: drie lerarenopleidingen leren van elkaar

Hilde Meysman & André Vyt, Arteveldehogeschool, Gent
Marlies Rijbroek & Lex Stomp, Hogeschool Windesheim, Zwolle

Ondertitel: Een voorbeeld van kwaliteitszorg ondersteund door onderlinge vergelijking

Drie lerarenopleidingen uit drie verschillende landen werkten drie jaar samen in een benchmarkingproject om hun praktijken op een systematische manier te vergelijken en van daaruit te verbeteren en te vernieuwen. Dit artikel beschrijft het leerproces, verdui-delijkt de gehanteerde werkmethode en de kritische succesfactoren: betrokkenheid en commitment, continuïteit en vertrouwen, kwantitatieve en kwalitatieve gerichtheid, zelf-analyse en partnerkeuze. Het project resulteerde in een blijvende samenwerking en leidde tot aanpassingen met als doel de lerarenopleidingen te verbeteren. De gebruikte bench-markingmethode is inmiddels binnen deze opleidingen geïntegreerd in de kwaliteitszorg.

Naar artikel