Doceren en reflecteren

Johan Luttenberg, Kath. Univ. Nijmegen, ILO

In de praktijk van de lerarenopleiding blijkt het steeds te gaan om de vraag welke reflectie wij van docenten mogen verwachten en wat, met het oog hierop, in de opleiding van docenten aan reflectie nodig is. We constateren dat, hoewel iedereen het belang van reflectie ondersteunt, onderzoekers en lerarenopleiders het begip ‘reflectie’ heel anders interpreteren. Duidelijk is dat reflectie breed moet zijn en diepgang moet hebben. Maar wanneer is dat het geval? Wat bedoelen wij precies als wij spreken van verbreding en verdieping van reflectie? Hoe moeten deze in de opleiding van docenten worden geïntegreerd? Deze vragen komen in dit artikel aan de orde. Na de inleidende paragraaf waarin de heel verschillende invullingen van reflectie naar voren komen, bespreek ik respectievelijk de breedte en de diepgang van reflectie. Dit resulteert in een definitie van beide. Vervolgens ga ik in op verbreding en verdieping van reflectie, en sta ik stil bij enkele voorbeelden van integratie daarvan in de opleiding van docenten. Ten slotte laat ik zien in welke zin reflectie tegemoet komt aan de behoefte van beginnende docenten.

Naar artikel