Hoe leraren-in-opleiding leren

Ida Oosterheert, Hogeschool Arnhem & Nijmegen | Jan Vermunt, Univ. Maastricht

Leraren-in-opleiding verschillen in de manier waarop zij leren. Dat kwam naar voren gekomen in drie, door de auteurs verrichte onderzoeken. Vier manieren van leren onderwijzen konden worden onderscheiden, waarin een aantal aspecten van het leren samenhangen. Het is aannemelijk dat de vier manieren van leren onderwijzen kwalitatief verschillende leerresultaten opleveren, in termen van kennisontwikkeling en doorgroeicompetentie. Wanneer opleiders kennis nemen van deze verschillen en leren deze te herkennen in individuele leraren-in-opleiding, kunnen zij hun activiteiten beter op hen afstemmen en kan de lerarenopleiding voor meer lerarenin-opleiding een effectieve interventie worden.

Naar artikel