Lerarenopleiders onderzoeken hun eigen praktijk

Ellie Bal-Otter, CHN | Mieke Lunenberg, IDO/VU | Anja Swennen, IDO/VU

Met dit artikel willen we de ideeën delen die we hebben gekregen door het doen van onderzoek naar onze praktijk als lerarenopleider en door de evaluatieve gesprekken die we hebben gehad naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. We hebben voor dit artikel vier thema’s geselecteerd, die uit het onderzoek en de evaluatieve gesprekken als belangrijk voor het verbeteren van ons handelen als opleider naar voren kwamen: reflectie, het gebruik van kennis door studenten, leren leren en het aan de orde stellen van het eigen didactisch handelen als lerarenopleider. In de vorm van tips geven we aan welke leerpunten wij aan deze vier thema’s hebben ontleend. We gaan tevens in op de vraag wat het oplevert om vanuit twee perspectieven, als opleider en als onderzoeker, naar de eigen opleidingspraktijk te kijken.

Naar artikel