Niveaus in reflectie: naar maatwerk in begeleiding

Fred Korthagen, IVLOS, UU | Angelo Vasalos, Vasalos Trainingen A’dam

Reflectie is tegenwoordig een sleutelbegrip in de opleiding van leraren. Het ideale reflectieproces wordt vaak beschreven door een model bestaande uit vijf fasen. In dit artikel wordt uiteengezet dat dit spiraalmodel goed van toepassing is in situaties waarin gereflecteerd wordt op het eigen gedrag, op bekwaamheden of op overtuigingen (bijvoorbeeld persoonlijke theorie├źn) die het handelen sturen. Echter, soms lijken fundamentelere zaken door te werken op het functioneren van leraren. Het zelfbeeld van een leraar kan bijvoorbeeld een beslissende invloed hebben op diens functioneren, of een leraar doet wel wat er van hem verwacht wordt, maar voelt zich er niet echt bij betrokken. Dan is een fundamentelere vorm van reflectie nodig, die we in dit artikel kernreflectie noemen.

Naar artikel