Procesgerichte didactiek ook voor de lerarenopleiding

Leon Vankan, Instituut voor Leraar en School, Kath. Univ. Nijmegen

In het Instituut voor Leraar en School (ILS) ontwikkelen we procesgerichte taken om leraren-in-opleiding bewust te maken van de manier waarop ze denken in hun vak. Daarnaast leren we hen om zelf dergelijke taken te ontwerpen, uit te voeren en te begeleiden in school. Daardoor krijgen ze zicht op denkprocessen van leerlingen, een groot goed voor leraren-in-opleiding. Het stelt hen bovendien in staat om een bijdrage te leveren aan het zelfstandig leren van leerlingen. We hebben vakdidactiek in het ILS de centrale plaats gegeven die haar toekomt in de opleiding van vakdocenten (Leat e.a. 2001, Vankan 2001, De Vries 2001, Hooghuis 2001, Luttenberg 2002). In deze bijdrage beschrijven we als voorbeeld van deze procesgerichte didactiek een ‘mysterie’, een type leertaak, bedoeld om het leervermogen van leerlingen te vergroten. Door bij een mysterie het denkproces van leerlingen bewust te maken wordt het mogelijk het ‘leren leren’ te evalueren en te begeleiden. Maar eerst gaan we in op de cruciale bijdrage van de vakdidactiek aan het ontwikkelen van dergelijke metacognitieve kennis bij leerlingen.

Naar artikel