Producerend leren op de werkplek

Gea van Zutven, Fontys Hogescholen Eindhoven | John Lommen, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

In 1999 is bij Fontys Hogescholen de duale opleiding voor onderwijspersoneel voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) van start gegaan. Bij het ontwerp van de opleiding is ervoor gekozen het leren op de werkplek te verbinden aan het leren op het instituut door middel van producerend leren. Bij de start van de opleiding in september 1999 was het concept van producerend leren globaal uitgewerkt. In het driewekelijkse overleg van opleiders kwam de invulling van producerend leren in de praktijk veelvuldig aan bod. De projectleiding heeft besloten flankerend onderzoek te laten verrichten naar de ervaringen met producerend leren. In dit artikel wordt de zoektocht uit 1999 en 2000 naar de invulling van producerend leren op de werkplek geschetst. Eerst wordt de duale opleiding toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de keuze voor producerend leren als schakel tussen het leren op de werkplek en het leren op het instituut en de redenen voor onderzoek ernaar. Daarna volgen de opzet en uitkomsten van het onderzoek bij onderwijsassistenten, waarbij het concept, het proces en de begeleiding van producerend leren worden beschreven. Dit resulteert in een nadere beschouwing op producerend leren op de werkplek. Tot slot wordt kort ingegaan op producerend leren elders in het (H)BO, waarbij op een essentieel verschil met producerend leren op de werkplek bij de duale opleiding verder wordt ingegaan. Bij producerend leren op de werkplek bedenkt en ontwerpt de student zelf het product dat hij gaat maken. Deze essentiƫle maar ook kritische fase is nader toegelicht.

Naar artikel