Reflectief leren in de stage

Jelle Everhardus, Fontys Pabo Eindhoven

Praktijkervaring en theoretische verdieping hebben op de Fontys Pabo Eindhoven geleid tot de ontwikkeling van een eigen stagebegeleidingsmethodiek die als doel heeft de leerresultaten van studenten te optimaliseren door aan te sluiten bij hun eigen subjectief concept, en het reflecteren te leren en te stimuleren. Het uitgangspunt is het bij de student op gang brengen van een ‘ik wil proces’ in plaats van een ‘ik moet proces’. In dit artikel wordt weergegeven hoe de methodiek in de praktijk uitgevoerd wordt door eerst te beschrijven hoe de stagebegeleiding op het instituut praktisch georganiseerd is en vervolgens de verschillende stappen waaruit de methodiek bestaat. Er zal vooral aandacht worden besteed aan – wat we noemen – ‘reflectie vooraf’ en ‘reflectie achteraf’. (Zie voor een schematische weergave van de te onderscheiden stappen figuur 1a en 1b).

Naar artikel