Leraren opleiden in Nederland

Niels Brouwer, Kath. Univ. Nijmegen / ILS

In 2000 ging het landelijke innovatieproject ‘Educatief Partnerschap’ (EPS) van start. Dit project heeft een flinke invloed gehad op de ontwikkeling van de tweedegraads lerarenopleidingen in Nederland. Nu EPS is afgelopen, is een nabeschouwing op zijn plaats over de opbrengst ervan. Vanuit mijn betrokkenheid bij EPS1 wil ik daarom nagaan wat het project heeft opgeleverd en een aantal belangrijke kwesties aan de orde stellen met het oog op de toekomst. Deze nabeschouwing is geordend volgens vijf thema’s, die zijn afgeleid van de officiĆ«le taakstelling van EPS: I. De toeleiding tot en de toerusting voor het leraarsberoep; II. De dualisering van opleidingsprogramma’s; III. De invoering van ‘assessments’; IV. De professionalisering van lerarenopleiders; V. Het gebruik van ICT.

Naar artikel