Leraren en hun opleiders. Een pleidooi voor pedagogische professionaliteit

Wouter Pols, Hogeschool Rotterdam

Naar aanleiding van een casus stel ik in dit artikel vragen bij de professionaliteit van de leraar. Mijn stelling is dat de professionaliteit van de leraar een eigen aard heeft. Ik spreek over ‘pedagogische’ professionaliteit. Op grond hiervan zal ik een pleidooi houden voor pedagogische ‘Bildung’ van de leraar. Ik sluit het artikel af  met enkele opmerkingen over de consequenties daarvan voor het opleiden van leraren.

Naar artikel