Communicatie, taal, en (vakspecifiek) leren

Ingrid Evers, LEONED en Radboud Univ. Nijmegen | Fer Hooghuis, Piet-Hein van de Ven & Michiel Vogelezang, Radboud Univ. Nijmegen ILS

In deze bijdrage schetsen we hoe we aan onze eigen universitaire opleiding langzaamaan taalbeleid vormgeven, ingaand op deĀ  dimensies van zo’n taalbeleid: Nederlands als tweede taal, interculturele communicatie en communicatietheorie en taalgericht vakonderwijs. We besteden nadrukkelijk aandacht aan wat in een aantal recente documenten onderbelicht blijft: de rol van taal bij het leren.Allereerst de aanleiding. Vervolgens presenteren we eerst enige theorie over communicatie, taal en leren. Daarna schetsen we hoe we in onze opleiding taalbeleid proberen vorm te geven. We gaan specifiek in op ‘taalgericht vakonderwijs’, dat aan een universitaire lerarenopleiding extra aandacht behoeft. Het is in het eerstegraads onderwijs- en opleidingsveld niet gemakkelijk binnen andere schoolvakken dan Nederlands aandacht voor taal te krijgen, omdat juist daar sterke grenzen tussen schoolvakken bestaan.

Naar artikel