Het 6E-model: een compromis tussen positivistisch en constructivistisch wiskunde-onderwijs?

Bart Windels, Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

In dit artikel plaatsen de auteurs kanttekeningen bij een drietal opvattingen van pabostudenten en leraren Primair Onderwijs over ‘onderzoekend leren’. Het zijn opvattingen die we in onze regio (Gelderland) veel horen tijdens trainingen en workshops met leraren Primair Onderwijs en pabostudenten. Binnen het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) zijn ze een aantal keren onderwerp geweest van expertbijeenkomsten. De opvattingen zijn geordend met betrekking tot hun onderwerp. Het gaat om opvattingen over:- de lesdoelen van onderzoekend leren, – de rol van de leraar bij onderzoekend leren – de didactiek van wetenschap- en techniekonderwijs.

Naar artikel