Kenmerken van excellent leraarschap in beeld

Ellen van den Berg, Hs Edith Stein Hengelo & Uinv. Twente | Edmée Suasso, Hs Edith Stein Hengelo

Dit artikel gaat over excellentie in het leraarsberoep en is een beknopt verslag van het twee jaar durende project ‘Zicht op Excellentie’, dat met subsidie van de regeling krachtig Meesterschap is uitgevoerd. Aan het project hebben tien basisscholen en een lerarenopleiding deelgenomen. Het doel van het project was om kenmerken van excellent leraarschap multimediaal vast te leggen en inzicht te verwerven in het samenwerkingsproces dat aan deze vastlegging vooraf gaat. In dit artikel gaan we in op het begrip excellentie en hoe we dit begrip aan de hand van een meta-analyse van Hatti (2003) hebben ingevuld. Vervolgens bespreken we de functie van rich media cases bij het vastleggen en duiden van excellent leraarsgedrag. We bespreken welke informatie we aan de video-opnamen van excellent leraarsgedrag toevoegen. Deze informatie is gerelateerd aan de verschillende typen kennis die samenhangen met het beroep van leraar. De  gehanteerde werkwijze binnen het project wordt toegelicht. Een centraal begrip daarbij is de professionele leergemeenschap. In deze gemeenschap wordt de discussie over excellentie gevoerd en worden concretiseringen van aspecten van excellentie verkend. Het entameren van deze discussie en de inspiratie die dat oplevert is een belangrijke opbrengst van het project geweest. Excellent leraarsgedrag vastleggen via rich media bleek een lastiger opgave dan vooraf ingeschat. In de slotparagraaf van dit artikel gaan we daar nader op in. In deze paragraaf geven we ook aan hoe de verworvenheden van dit project van betekenis kunnen zijn voor lerarenopleidingen in het algemeen en hoe we zelf verder gaan met de opbrengsten.

Naar artikel