Excellente leraren als inspirerend voorbeeld

Ib Waterreus (Onderwijsraad) met reacties van Annemarie Thomassen (Sted. Gymnasium Leiden) Wiebe Brouwer (Montessori Lyceum A’dam) & Ton van Haperen (Rythovius College Eersel en ICLON Univ leiden)

Hoe is excellentie onder leraren te bevorderen? De Onderwijsraad pleit voor het identificeren en inzetten van excellente leraren binnen elke school als inspirerend voorbeeld, als rolmodel. Dit is om twee redenen van belang voor het onderwijs. In de eerste plaats om het talent van leerlingen optimaal te benutten. Als excellente leraren hun eigen kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen en die van collega’s weten te bevorderen, komt dit ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs en daarmee aan de prestaties van leerlingen. In de tweede plaats maakt het het onderwijs als werkomgeving aantrekkelijker. Als excellentie bij leraren wordt herkend en erkend, blijven topleerkrachten beter behouden voor het onderwijs en zullen ook anderen eerder tot het vak worden aangetrokken. In dit artikel wordt toegelicht waarom de raad pleit voor de inzet van excellente leraren als rolmodellen en hoe dit plan kan worden uitgevoerd.

Naar artikel