Kennisgroepen als innovatieve bruggenbouwers

Tim Post, Univ. Twente, Instructietechnologie | Gerdo Velthorst, Iselinge Hogeschool, Kenniscentrum W&T Gelderland

Steeds vaker is de problematische relatie tussen onderwijsonderzoek en de onderzoekspraktijk aan de orde. Het zo getypeerde ‘eilandengedrag’ onderhoudt een onderzoek-praktijkkloof en voorkomt een ontmoeting waarin onderwijskundig onderzoek en de ervaringen en deskundigheid van leerkrachten in het basisonderwijs met elkaar verbonden worden. Want juist dan is innovatie kansrijk. De vakgroep Instructietechnologie aan de Universiteit van Twente vormt sinds 2008 samen met het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland en Iselinge Hogeschool, in het kader van het onderzoeksprogramma van het KWTG en een Europees onderzoeksproject genaamd ‘CoReflect’, een kennisgroep waarin onderwijskundigen, leerkrachten, pabostudenten, domeindeskundigen en lerarenopleiders kennis en ervaring bundelen. Het product: innovatieve lessenseries in dienst van Wetenschap & Techniek voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De succesfactoren voor het opzetten en onderhouden van duurzame kennisgroepen blijft in de literatuur helaas vaak onderbelicht. Dit terwijl de noodzaak voor de verdere ontwikkeling en ondersteuning van het wetenschap- en techniekonderwijs in Nederland groter is dan ooit tevoren.

Naar artikel