Meester van mens en wereld

Henk Notté, Cito Arnhem | Roger Baltus, IPBAO Amsterdam

Basisschoolleraren dienen boven de leerstof te staan. Deze eis ligt voor de hand, maar er is zorg over het kennisniveau van aanstaande leraren. In 2005 stelde de minister een entreetoets voor Taal en Rekenen/wiskunde verplicht voor alle instromende pabostudenten. Veel pabo’s wilde daar ook de vakken van het leergebied Mens en Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs/techniek, ook wel zaakvakken genoemd) bij betrekken. Alleen zo kan gedurende de opleiding verder worden gewerkt om effectief boven de leerstof van de basisschoolleerlingen te komen. Ruim de helft van de pabo’s nam daarom zelf het initiatief voor een entreetoets Mens en Wereld.

Naar artikel