Omgaan met excellente leerlingen in reguliere klassen

Klaas van Veen & Rikkert van der Lans< ICLON Univ. Leiden

In dit artikel wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar hoe leraren in het voortgezet onderwijs omgaan met excellente leerlingen in hun reguliere klassen. Excellentie wordt hierbij gezien als het resultaat van zowel leerlingkenmerken als de omgeving, waarbij de leraar een grote rol lijkt te spelen. Zowel leraren als excellente leerlingen zijn geïnterviewd. De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van hoe deze leraren pedagogisch en didactisch omgaan met hun excellente leerlingen en hoe hun excellente leerlingen dit ervaren en wat zij wenselijk vinden. Ook wordt ingegaan op de wederzijdse percepties van leraren en leerlingen, wat een specifiek patroon laat zien. De resultaten van dit onderzoek geven handreikingen aan lerarenopleiders om dit thema in de opleiding te behandelen.

Naar artikel