Zelfsturing gaat niet vanzelf

Tonnis Bolks, Gereformeerde Hogeschool Zwolle | Marcel van der Klink, Open Univ. Nederland / Celstec

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zelfsturing van pabostudenten met als doel inzicht te krijgen in de manier waarop lerarenopleiders en eerstejaarsstudenten gedrag laten zien dat consistent is met de noties van zelfsturing. Door middel van een vragenlijst, observaties en focusgroepinterviews is onderzocht welke sturingsactiviteiten die studenten en hun lerarenopleiders uitvoeren. De gegevens maken duidelijk dat er sprake is van enige zelfsturing, maar ook dat zelfsturing nog niet daadwerkelijk als aandachtspunt in het curriculum is opgenomen. In de slotparagraaf worden de conclusies gepresenteerd en aanbevelingen gegeven voor de praktijk van de lerarenopleiding.

Naar artikel