Zijn toekomstige leraren gek op techniek?

Kirsten Devlieger, Sofie Mertens & Hilde van Houte, Arteveldehogeschool Gent

Een innoverende samenleving heeft goed geschoolde wetenschappers en technici nodig. Daarnaast is het ook noodzakelijk dat alle leerlingen een gedegen minimum aan kennis en vaardigheden bezitten, met het oog op hun zelfontplooiing en om kritisch creatief te kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen. Om dit te realiseren moeten leraren in staat zijn om techniek en wetenschap op een boeiende manier te stimuleren. De lerarenopleiding heeft hierin uiteraard ook een belangrijke taak. Om een leeromgeving te ontwikkelen, die toekomstige leraren uitdaagt om te onderzoeken, te ontwerpen en techniek te verkennen in zoveel mogelijk contexten, moet de beginsituatie achterhaald worden. Om dit te realiseren werd binnen het PWO-project ‘Gek op techniek?! 1 een vragenlijst ontwikkeld om het beeld, de interesse en het gedrag van studenten in de lerarenopleiding met betrekking tot techniek in kaart te brengen (PWO = Projectmatig Wetenschappelijk Onderwijs). Aan de lerarenopleiding de uitdaging om de visie van studenten op techniek als startpunt te nemen voor een boeiende leeromgeving.

Naar artikel