Kennisbasis als opleidingsdidactische uitdaging

Ronald Keijzer, Vahap Duman, Marcel Heeremans & Anneke Smit, Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar

Nederlandse opleidingen leraar basisonderwijs zijn op dit moment bezig met het implementeren van de kennisbases Nederlands en rekenen-wiskunde. Daarbij is de vraag hoe dit gedaan kan worden zonder dat de door de kennisbases gevraagde eigen vaardigheden los komen te staan van het didactisch repertoire dat studenten tijdens hun opleidingen behoren te verwerven. Dit artikel doet verslag van een pilot op de iPabo rond de implementatie van de kennisbases, waarin de didactiek van de basisschool wordt ingezet om studenten delen van de kennisbases te laten verwerven. Daarbij werd voor het vak Nederlands het zgn. viertaktmodel ingezet in het opleidings-onderwijs en werd bij het vak rekenen-wiskunde binnen de opleiding rijke reken-wiskundige situaties gecreƫerd.

Naar artikel