Opvattingen over spel: een vergelijking tussen studenten, leraren en opleiders via vignetten over situaties die naar spel

Diny van der Aalsvoort, Saxion Hogeschool Deventer, Lectoraat Rekenen-wiskundedidactiek

Daar opvattingen over spel ook van invloed zijn op het handelen bij spel zijn twee studies naar deze opvattingen gedaan. Daarvoor werd gebruik gemaakt van drie vragen bij vier vignetten met spelsituaties. De antwoorden op de vragen zijn geanalyseerd naar uitspraken over gedrag dat naar spel verwijst en naar interpretaties van dat gedrag.
Bij de eerste studie waren veeertien opleiders van een pabo en zes leerkrachten van reguliere basisscholen betrokken. In deze studie verschilden de opleiders niet van de leraren gelet op uitspraken over gedrag van leraren maar wel bij interpretaties van dat gedrag. In de tweede studie betrof het de zeven opleiders, acht eerstejaars en acht derdejaars studenten van een middelbare beroepsopleiding (mbo) Onderwijsassistent. Uit deze studie bleek dat opleiders van onderwijsassistenten vaker interpretaties geven over spelgedrag van leerlingen dan de studenten die zij opleiden. Daarnaast merkten de derdejaars studenten meer over spelgedrag op dan de eerstejaars studenten. We besluiten de studie met aanbevelingen voor opleiders.

Naar het artikel