De ‘M-factor’ in begeleidingsgesprekken monitoren

Frank Crasborn, Fontys Lerarenopleidingen Sittard | Paul Hennissen, de Nieuwste Pabo Sittard | Niels Brouwer, Radboud Univ. Nijmegen | Fred Korthagen, (em. hoogleraar) Univ. Utrecht, Vrije Univ. A’dam en Korthagen Training & Coaching | Theo Bergen, em. hoogleraar Radboud Univ. Nijmegen en TU/e

Het begeleiden van leerprocessen van nieuwe leraren door werkplekbegeleiders (mentoren) staat de laatste jaren sterk in de belangstelling van scholen en lerarenopleidingen. De opbrengst van werkplekbegeleiding hangt onder meer af van de kwaliteit van begeleidingsgesprekken. Een belangrijk aspect van effectieve begeleidingsgesprekken is de mate waarin er in een specifieke leerwerksituatie sprake is van een match tussen de aanpak van de mentor2 en kenmerken en behoeften van de nieuwe leraar. Het vinden van die afstemming lukt echter niet altijd: de ‘M(atch)-factor’ lijkt dan te ontbreken. Het leerproces van de nieuwe leraar kan hierdoor onnodig belemmerd of vertraagd worden, evenals de motivatie en het werkplezier van beide gesprekspartners. Het is voor betrokkenen vaak lastig een dergelijke incongruentie te onderkennen en bespreekbaar te maken.
In dit artikel wordt op basis van het ‘MEntor Rollen In Dialogen’ (MERID)-model een reflectieactiviteit geïntroduceerd om de M-factor in begeleidingsgesprekken te monitoren en bespreekbaar te maken.

Naar artikel