De opbrengsten van geïntegreerd wetenschap en techniekonderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs

Symen van der Zee, Martine Gijsel & Jannet Doppenberg
Kenniscentrum Onderwijsinnovatie (KCOI), Saxion University of Applied Sciences, Deventer

Verschillende onderzoekers pleiten voor het integreren van wetenschap en techniek-onderwijs met taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding. Er is echter nog weinig bekend over de effecten van een dergelijk aanbod. Om inzicht te krijgen in de reeds opgedane ervaringen van lerarenopleiders met integratie en de effecten daarvan op (de kennis en vaardigheden, houding, pedagogical content knowledge (PCK) en self-efficacy van) studenten is een literatuurstudie uitgevoerd. Uit de review is gebleken dat een geïntegreerd aanbod van wetenschap en techniek, taal en/of rekenen-wiskunde in de literatuur op verschillende manieren vormgegeven wordt. In de meeste studies wordt geconcludeerd dat een geïntegreerd aanbod positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de vakkennis en vaardigheden van studenten. Ook lijkt het een positief effect te hebben op de houding van aanstaande leraren ten aanzien van vakkenintegratie. Er zijn geen eenduidige effecten op de self-efficacy van studenten en geen resultaten met betrekking tot de PCK. Op basis van de resultaten worden verschillende aanbevelingen gedaan voor het vormgeven en uitvoeren van een geïntegreerd aanbod op de lerarenopleiding.

Naar artikel