Onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal

Liesbeth Spanjers, UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen
Ria De Sadeleer, Odisee ; Hans Pluym, Thomas More; Carina Ramaekers & Danny Robben, CVO-Limlo; Nele Vandamme, UC Leuven

Subtitel:  Een zelfevaluatietool met handleiding voor gebruik en implementatie in de lerarenopleiding

De onderzoeksfunctie binnen de lerarenopleidingen van de hogescholen heeft geleid tot een grotere behoefte aan onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal. Het gaat om
studiemateriaal dat is ontwikkeld op basis van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie. De vraag: “Hoe kan je in de lerarenopleiding het studiemateriaal van lerarenopleiders meer onderzoeksgeïnformeerd maken?” staat centraal in het project
“onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal”. Het resultaat van het project, gefinancierd door het expertisenetwerk School of Education, is enerzijds een zelfevaluatietool die de graad van onderzoeksgeïnformeerdheid kan meten en individuele feedback geeft. Daarnaast is er een handleiding voor gebruik en  implementatie die suggesties doet voor de implementatie van onderzoeksgeïnformeerdheid in de lerarenopleiding.
Dit artikel bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijven we waarom en hoe we tot de ontwikkeling van de zelfevaluatietool zijn gekomen. Vervolgens lichten we de zelfevaluatietool toe, met name voor wie en voor welk soort vakken de zelfevaluatietool bedoeld is. We bespreken de definitie en de vijf categorieën van onderzoeks-geïnformeerdheid.
In het derde deel bespreken we de handleiding voor gebruik en implementatie, die ook tips bevat om het thema een plek te geven in de lerarenopleidingen van de hogescholen.