Van (vak)docent naar lerarenopleider: een omslag in denken en doen

Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Kees Feijtel, Hogeschool Rotterdam
Véronique van de Reijt, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Rob Elgershuizen, Hogeschool Rotterdam

De Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Hogeschool Rotterdam zijn gezamenlijk voorloper op het thema ‘kwaliteit van lerarenopleiders’ (Lerarenagenda 2013-2020), waarbij ze elk een eigen aanpak hebben gekozen. In dit artikel beschrijven we hoe deze instituten
invulling geven aan dit thema en welke aanpak ze hebben gekozen om het beroep van lerarenopleider en de ontwikkeling binnen dat beroep in hun instituut meer aandacht te geven. Bij beide instituten is de dialoog over het zijn van lerarenopleider en de implicaties
daarvan een belangrijk uitgangspunt. Verder hebben beide instituten gekozen voor ondersteuning vanuit het management.
Met dit artikel willen we andere instituten inspireren na te denken over de specifieke taken, rollen en verantwoordelijkheden van  lerarenopleiders en over de rol die het instituut daarin heeft.

Naar artikel