Balanceren tussen spanningsvelden

Masterclass ‘Lerarenopleiders Onderzoeksvaardig’ / Praktijkvoorbeeld 3: begeleidersperspectief

Joke Hurtekant & Joris Pauwels, Arteveldehogeschool Gent

In deze bijdrage focussen we op ons traject als begeleiders van de masterclass ‘Professionalisering van lerarenopleiders door praktijkonderzoek’. Zoals in het overkoepelende artikel wordt aangehaald, krijgt praktijkonderzoek als professionaliseringsstrategie steeds meer aandacht en zal de vraag naar ruimte, tijd en adequate ondersteuning hiervoor steeds belangrijker worden.
Door onze positieve ervaringen en struikelblokken als begeleiders te delen, willen we het belang en de noodzaak van een intensieve en grondige begeleiding van het onderzoeksproces beklemtonen.

Naar artikel