Begeleiding van zelfsturende studententeams tijdens de emulatiefase

Emmy Vrieling, Sjef Stijnen: Welten-instituut, Open Universiteit Heerlen
Eric Besselink, Gerdo Velthorst, Nancy van Maanen: Iselinge Hogeschool Doetinchem

Deze exploratieve casestudie beschrijft manieren waarop lerarenopleiders hun studenten kunnen begeleiden tijdens de emulatiefase, een belangrijke modelleerfase bij zelfgestuurd leren. Aan deze doelstelling is in het studiejaar 2014/2015 gewerkt in een curriculum-innovatiegroep bestaande uit pabodocenten, leerkrachten van basisscholen en een onderzoeker, die in co-creatie werkten aan een nieuwe module. Deze module werd benoemd als ‘ontwerpstudio’ omdat de studenten er ontwerpgericht onderzoek leerden uitvoeren. Vanuit een probleemstelling van de basisscholen werkten studenten in zelfsturende teams samen aan een ontwerp, hierbij begeleid door zowel de pabodocenten als de basisschoolleerkrachten. De resultaten laten zien dat het stellen van actie- en betekenisgerichte vragen een belangrijke begeleidingscategorie betreft in de emulatiefase. Naast de categorie ‘vragen stellen’ zijn aanvullende begeleidingscategorieĂ«n belangrijk zoals ‘denkstappen formuleren’ en ‘suggesties doen voor vervolg’. De verschillende begeleidingscategorieĂ«n worden in het artikel verder uitgewerkt teneinde opleiders handvatten te geven voor het begeleiden van zelfsturende studententeams tijdens de emulatiefase.

Naar artikel