Column: Een orkest van lerarenopleiders

Joke Kiewiet-Kester, projectleider Doorontwikkeling Beroepsregistratie Lerarenopleiders

“Is de beroepsstandaard niet te veel naar binnen gericht, los van de context waarin de lerarenopleider werkt?”
Dit werd mij recent gevraagd met een verwijzing naar het Ontwikkelingsprofiel Vlaamse Lerarenopleiders.