De Masterclass ‘Lerarenopleiders Onderzoeksvaardig!’

Ontwikkeling, organisatie en onderzoek naar een professionaliseringstraject voor lerarenopleiders

Hanne Tack & Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent, Vakgroep Onderwijskunde

In dit artikel wordt de ontwikkeling, de organisatie en het onderzoek naar een professionaliseringstraject voor lerarenopleiders voorgesteld. Concreet werd in september 2013 het startschot gegeven voor het ontwikkelen en organiseren van een professionaliseringstraject waarbij lerarenopleiders gedurende acht maanden door middel van praktijkonderzoek in professionele leergemeenschappen én onder begeleiding hun eigen praktijk onderzoeken en optimaliseren.
Deze bijdrage is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Vooreerst schetst deze overkoepelende bijdrage – opgevat als een onderzoekartikel – de context van het professionaliseringstraject en zijn theoretische achtergrond, waarna de resultaten van een exploratief kwalitatief onderzoek naar de impact van dit traject gepresenteerd worden. Daarna wordt dit professiona-
liseringstraject vanuit drie verschillende perspectieven – in aparte artikelen/praktijkbijdragen – verder besproken, geïllustreerd en bediscussieerd door drie deelnemers van het professionaliseringstraject (zie praktijkbijdrage 1 en 2); door twee begeleiders van het professionaliseringstraject (zie praktijkbijdrage 3); en door de leidinggevenden die betrokken waren bij de organisatie van dit professionaliseringstraject in hun eigen opleiding (zie praktijkbijdrage 4).

Naar artikel