Een praktijkonderzoek naar één-op-één communicatie met leerlingen

Masterclass ‘Lerarenopleiders Onderzoeksvaardig’ / Praktijkvoorbeeld 2: deelnemersperspectief

Jan Strybol & Joke Janssens, PCVO Het Perspectief, Gent

In deze bijdrage beschrijven we kort het praktijkonderzoek dat we in duo uitvoerden als deelnemers aan de Masterclass ‘Professionalisering van lerarenopleiders door praktijkonderzoek’. Door zowel het onderzoek als product en onze ervaring met het proces te delen, hopen we bij te dragen tot een beter begrip van de mogelijkheden en voorwaarden om praktijkonderzoek in te zetten voor de professionalisering van lerarenopleiders.

Naar artikel