Het is de werkomgeving en je bent het zelf

Yvette ten Barge, Basisschool de Tafelronde, Amersfoort

Ondertitel: De professionele identiteit van een schoolopleider
Op de Tafelronde (Amersfoort) wordt collectief praktijkonderzoek uitgevoerd door leer-
krachten en leraren in opleiding. Het onderzoek wordt begeleid door twee leerkrachten die
de master Leren en Innoveren hebben gevolgd. Studenten (leraren in opleiding) krijgen alle ruimte om te leren op de werkplek, in samenwerking met de praktijkopleider, de leerkracht van de groep waarin de studie stage loopt. In deze bijdrage laat de auteur zien hoe zij hierin staat als lerarenopleider.

Naar artikel