Invloed kennisbases en -toetsen op identiteit & autonomie lerarenopleiders

Anja Swennen, Vrije Universiteit Amsterdam
Peter Lorist, Hogeschool Utrecht

Volledige titel: De invloed van de kennisbases en kennistoetsen op de identiteit en autonomie van lerarenopleiders
In deze bijdrage aan dit themanummer van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders verkennen we hoe gedurende de afgelopen tien jaar de ontwikkeling en invoering van kennisbases en kennistoetsen in het hbo (pabo, tweedegraads en eerstegraads opleidingen) de identiteit en autonomie van de beroepsgroep lerarenopleiders heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloedt. Het doel van het artikel is het bevorderen van de discussie over de invloed van de ontwikkeling van verplichte kennisbases en kennistoetsen, en wat deze ontwikkeling betekent voor individuele lerarenopleiders en lerarenopleiders als beroepsgroep. We baseren ons op verschillende bronnen. In de eerste plaats op documenten en websites van de overheid en andere betrokken organisaties, zoals de Onderwijsraad, de Vereniging Hogescholen en 10voordeleraar. In de tweede plaats gebruiken we gegevens uit een eerder onderzoek van een van ons (Swennen, 2012) over de ontwikkeling van de identiteit en professie van lerarenopleiders. Ten derde baseren we ons op onze eigen kennis van ontwikkelingen in het opleiden van leraren van de afgelopen dertig jaar, waar we beiden nauw bij betrokken waren en zijn.

Naar artikel