Ontwikkelen van onderzoeksculturen in de lerarenopleidingen

Masterclass ‘Lerarenopleiders Onderzoeksvaardig’ / Praktijkvoorbeeld 4: perspectief leidinggevenden

Hilde Meysman, Arteveldehogeschool Gent & Griet Mathieu, PCVO Het Perspectief, Gent

In deze praktijkbijdrage blikken we terug op onze betrokkenheid bij de Masterclass ‘Lerarenopleiders Onderzoeksvaardig’ als opleidingsdirecteur van de opleiding secundair onderwijs aan Arteveldehogeschool (Hilde Meysman) en als departementshoofd van de specifieke lerarenopleiding aan PCVO Het Perspectief (Griet Mathieu). We delen hierbij elk onze eigen motivatie om aan het project deel te nemen, alsook onze eigen ervaringen en onze blik op de toekomst.

Naar artikel