Opinie: De lerarenopleider als geëngageerde professional

Saskia Vandeputte, Universiteit Antwerpen (SLO),
Steunpunt Diversiteit & Leren en School-makers cvba

Ondertitel: Pleidooi voor lerarenopleiders die in de wereld staan
Ten volle bevatten wat er in de wereld gebeurt, dichtbij en veraf, nu en in de toekomst. Inschatten wat de impact is van deze ontwikkelingen op onderwijs. Ons positioneren in de wereld, en
ons engageren door consequent en kwetsbaar naar die positie te handelen. Dit opiniestuk gaat in op deze drieledige uitdaging waar wij als geëngageerde professional voor staan. Omdat leraren opleiden niet in een vacuüm gebeurt. Maar wel te midden van een maatschappelijke context die onze professionele identiteit mag én moet beïnvloeden. Hoe belangrijk vakinhoudelijke, didactische en pedagogische competenties ook zijn: laat ons evengoed ten volle ‘in de wereld staan’ en engagement voorleven.

Naar artikel