Toekomstgericht onderwijs: hoe denken studenten van de lerarenopleiding daarover?

Tine Béneker, Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Universiteit Utrecht;  Rob van den Boorn, Gijs van Gaans & Kees Hamers, Fontys Lerarenopleiding Tilburg;  Hans Palings, Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Universiteit Utrecht;   Tim Simonse, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De Onderwijsraad heeft al een aantal keer de vraag gesteld of het onderwijs klaar is  voor de toekomst. Zij benadrukt in haar laatste advies een gebrek aan visie van school-leiders en docenten op wat leerlingen zouden moeten leren (Onderwijsraad, 2014).
De staatssecretaris heeft inmiddels de discussie over de toekomst van ons onderwijs leven ingeblazen met het project ‘Onderwijs 2032’, waarbij de vraag wat jonge mensen met het oog op de toekomst zouden moeten leren, centraal staat. Het lectoraat vakdidactiek van de gamma- (of mens- en maatschappij-) schoolvakken aan de Fontys lerarenopleiding in Tilburg onderzoekt sinds het najaar van 2013 de wijze waarop de gammaschoolvakken toekomstgericht onderwijs kunnen vormgeven. In de vakdidactiek gaat het om het maken van verantwoorde keuzes door docenten over ‘het wat, hoe en waarom’. De studenten in de lerarenopleiding proberen wij op te leiden tot startbekwame docenten die als zelfstandige regisseurs van hun onderwijs in staat zijn om die belangrijke keuzes te kunnen maken.
In dit artikel zetten wij beknopt onze uitgangspunten ten aanzien van toekomstgericht onderwijs in de gamma-schoolvakken uiteen en rapporteren wij over de bestaande ideeën bij onze bachelorstudenten over toekomstgericht onderwijs. Door de studenten te bevragen krijgen wij inzicht in de wijze waarop zij over toekomstgericht onderwijs denken en  in hoeverre dat overeenkomt met onze eigen ideeën hierover. Dit stelt ons ook in staat  om vragen te stellen over de wijze waarop we hier aandacht aan besteden in onze opleidingen.

Naar artikel