Leren onderzoek doen in korte tijd: het kan!

Bob Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Mieke Lunenberg, Vrije Universiteit Amsterdam

Onderzoek is ondertussen onlosmakelijk verbonden met het beroep van de lerarenopleider. In een module ‘Onderzoek in de opleiding’ die onderdeel is van een opleiding voor opleiders, maken lerarenopleiders kennis met het doen van onderzoek in en naar de eigen praktijk. De module helpt opleiders om vorm te geven zowel aan de rol van onderzoeker als aan de rol van begeleider van onderzoek door hen zelf te laten ervaren hoe ze een kleinschalig onderzoek kunnen uitvoeren. In dit artikel starten we met een beschrijving van de module ‘Onderzoek in de opleiding’ om een beeld te geven van de uitgangspunten en werkwijze. Verder geven we enkele voorbeelden van onderzoek van deelnemers om te laten zien hoe deze aanpak in de praktijk ingevuld wordt. Daarna gaan we in op de opbrengsten op basis van onze eigen ervaringen en de evaluatiegegevens van de deelnemers. Op grond daarvan komen we tot de conclusie dat de module succesvol is door drie samenhangende redenen: 1) de korte doorlooptijd; 2) de focus op de eigen opleidingspraktijk en 3) het kleinschalige karakter van het onderzoek. En bovendien: onderzoek doen kun je leren in korte tijd!

Naar artikel