Samen onderzoeken en onderwijs ontwerpen

Mariska Jansen & Marian van Popta, Marnix Academie, Utrecht
Emile van Laar, bs De Schakel & De Hoeksteen, Leersum

Ondertitel: Een kijkje in de praktijk van twee Research & Designgroepen

In dit artikel werken we een praktijkvoorbeeld uit van twee Research & Designgroepen, waarin lerarenopleiders, leerkrachten en studenten samen onderzoeken en onderwijs ontwerpen. Eerst lichten we de context van (dit proces van) samen onderzoeken en onderwijs ontwerpen nader toe. Daarna richten we ons op drie factoren die wij, deelnemers van de Research & Designgroepen, als sleutelfactoren ervaren:
– Ruimte voor langzame tijd en langzame vragen
– Ontmoeting en relatie
– Eigenaarschap van onderzoek en onderwijsontwerp.
Van hieruit komen we tot aanbevelingen voor het werken en leren vanuit deze groepen.

Naar Artikel