SCHADUW-stage: lerarenopleiders leren over diversiteit in de klas

Indra Beunckens, CVO STEP
Liesbeth Dierckx, Hogeschool PXL
Greet Van Doren, CVO Limlo

Het NOvELLe-project SCHADUW-stage (stage CVO’s en Hoger Onderwijs Aangaande Diversiteit in Uitvoering Op de Werkvloer) is gegroeid uit het project ‘Werken aan diversiteitscompetenties in de lerarenopleiding’.
Tijdens de SCHADUW-stage kunnen lerarenopleiders intensief kennis maken met scholen (kleuter, lager en/of secundair) die sterk staan op gebied van diversiteit. Op die manier kunnen lerarenopleiders een goed beeld krijgen van de feitelijke praktijk van leerkrachten in klassen met grote diversiteit.
De kennismaking met de scholen verloopt via observaties, gesprekken met team en directie en door reflectie.

Naar artikel