Teken je ideale leraar!

Piety Runhaar, Wageningen Universiteit, Educatie en Competentiestudies
Judith Gulikers, Wageningen Universiteit, Educatie en Competentiestudies
Ank Hendricks, Regionale scholengemeenschap Pantarijn, Wageningen

Volledige titel: Teken je ideale leraar! Ontwikkelingen in professionele identiteit van leraren in beeld brengen.

Professionele identiteit is een aspect van het leraarschap dat een expliciete plek binnen het curriculum van lerarenopleidingen verdient. Professionele identiteit is voor elke leraar uniek en zorgt ervoor dat elke leraar op zijn/haar eigen manier lesgeeft en een eigen sfeer creëert binnen de les. De vraag is echter hoe lerarenopleidingen het concept op zo’n manier handen en voeten kunnen geven zodat leraren in spé zich bewust worden van hoe hun professionele identiteit zich al dan niet ontwikkelt. Dit paper onderzoekt of middels een ‘tekenopdracht’ -ontworpen door docenten van de Educatieve Minor (EM) van de Wageningen University –  identiteitsontwikkeling gedurende de EM in kaart gebracht kan worden. 23 derdejaars bachelor studenten van het cursusjaar 2014-2015, hebben bij aanvang en aan het einde van de EM hun ideale leraar in beeld gebracht. Een analyse van deze tekeningen bracht verschillende ontwikkelingen in identiteitsontwikkeling aan het licht. We kunnen concluderen dat tekeningen een effectief middel zijn om ontwikkeling van professionele identiteit te expliciteren. De vervolgstap is om de tekeningen te verbinden aan concrete lesmethodieken en ze een duidelijke plek binnen het curriculum van de EM te geven.

Naar artikel